Tv onlie and rerun Vdo


อื่นๆแนะนำเว็บ


อิสลาม.in.th - เพื่อความเข้าใจอิสลามและมุสลิม 


เพื่อการเผยแพร่ความรู้อิสลามในโลกออนไลน์


มาเรียนอัลกุรอาน พร้อมคำแปล ทุกภาษา 

สถานีวิทยุ อัลกุรอานดารุสสลาม 
มัสยิด อัต-ตาอาวุน บางปู
http://www.mureed.com/ มูรีด TV
ต่อยอดความคิด นำชีวิตด้วยอิสลาม
http://www.yiu.ac.th/ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา


มุสลิมออนแอร์ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรียนรู้อิสลาม ตลอดชีวิต 


download ย้อนหลังของ YIU_Broadcasting
***** ลิ้งผู้บรรยายจากเว็บอื่นๆๆ *****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น